Mes: març de 2023

Concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles)

Valoració definitiva dels mèrits Finalitzat el termini de presentació de reclamacions contra la valoració provisional dels mèrits, es publica la valoració definitiva dels mèrits i s’incorporen a l’Espai personal. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació. Accedeix …

Leer más

CONCURS TRASLLATS 2023 VACANTS DEFINITIVES A INSPECCIÓ ENSENYAMENTS SECUNDARIS I COS DE MESTRES

VACANTS INSPECCIÓ I ENSENYAMENTS SECUNDARIS RESOLUCIÓ EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts i instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. COS …

Leer más

ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE L’ANY 2023.

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2023. L’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l’any 2023 s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES OPOSICIONS 2023

Llistat provisional Consulta les llistes Consulta la llista provisional i presenta reclamació. (amb codi d’usuari GICAR)   Consulta la llista provisional i presenta reclamació. .(amb certificat digital)   Assegura’t que apareixes a la llista provisional de persones admeses. Si participes en més d’una especialitat, comprova que constes a totes. Si ets a la llista de persones excloses i vols participar-hi, has de justificar tots els motius de l’exclusió abans de tramitar la reclamació definitivament, des de l’accés “Consulta la llista …

Leer más

OFERTA PÚBLICA DE COSSOS DOCENTS I PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT 2023

Oferta pública per el any 2023. Pel sector del personal docent funcionari del Departament d’Educació s’han aprovat 3.989 places places. L’oferta total del personal docent presentada és la següent: COS TORN LLIURE TORN RESERVA ACCÉS A COS SUPERIOR I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS TOTAL SECUNDÀRIA 2270 190 1325 3785 EOI 5 1 4 10 PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 14 1 8 23 MESTRES TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 4 0 2 6 MESTRES 60 5 35 100 PROF. SECTORS SINGULARS FP …

Leer más

El proper 17 d’abril s’obre el termini per poder-se presentar als exàmens oficials de llengua catalana NIVELL C2 ANDORRA

Nova convocatòria d’exàmens oficials de llengua catalana de nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 per als candidats lliures. Aquesta és la segona convocatòria de l’any 2023. Les inscripcions per poder-se presentar als exàmens estaran obertes del 17 al 27 d’abril, ambdós dies inclosos, i s’hauran de fer de forma telemàtica a www.e-tramits.ad. El preu de la inscripció és de 17,15 euros. Els no-residents han d’enviar la Sol·licitud d’informació o atorgament del número d’identificació administrativa i una còpia del passaport o …

Leer más

MODIFICACIONS EBEP I CLASSES PASSIVES

CLASSES PASSIVES Publicat el Reial decret llei 2/2023, del 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Aquest nou Reial decret modifica, a la seva disposició final primera, el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, afegint-hi un nou apartat 7, en els termes següents: 7. Para determinar qué pensiones o suma de pensiones …

Leer más

MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA

Del 20 al 27 de Març  les persones interessades poden modificar en línia les dades que consten a la borsa Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten al curs 2022-2023, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest lo curs. El número d’ordre de la borsa de treball 2022-2023 és definitiu. Si escau, es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional. Consulta de dades 

El departament imposarà el calendari escolar per al curs 23-24

Pendent d’aprovar-se ja anuncien que el curs comença el dia 4 de setembre en horari de matí i tarda per a primària i secundària.Cicles formatius i batxillerat començaran més tard. Els centres escolars a catalunya no estan preparats per suportar les altes temperatures que es produiran al mes de setembre no podem comparar-nos amb països propers que les condicions climàtiques són diferents de les que tenim i un calendari escolar més racional durant tot l’any, L’únic que els importa és …

Leer más