Mes: novembre de 2020

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2020-2021

RESOLUCIÓ EDU/3056/2020, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1999/2020, de 29 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2020-2021

Relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació

RESOLUCIÓ EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació i es deixa sense efectes la Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019).

IMPORTANT SENTÈNCIA PERSONAL LABORAL

SENTÈNCIA sobre estimació d’un recurs de cassació (exp. 96/2019). Aquesta sentència reconeix el dret de al personal laboral, al fet que se li reconegui l’antiguitat encara que entre les contractacions hi hagi més de 20 dies, no com ara COM  només valora els serveis continuats,

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OPOSITORS:

Us comuniquem que, probablement, la realització de la segona prova serà el dia 9 DE GENER DE 2021. En cas de que s´haguessin d´adoptar mesures excepcionals per restriccions de mobilitat, us avisaríem el més aviat possible. Si voleu preparar, durant aquest dies, el supòsit pràctic per les oposicions de secundària, aquí teniu l´enllaç on fer preinscripció i pagament al curs preparatori SPG SUPÒSITS PRÀCTICS SECUNDÀRIA GENERAL SUP SUPÒSITS PRÀCTICS ORIENTACIÓ EDUCATIVA Grups reduïts  Inici immediatament Matrícula

Oferta pública d’ocupació

El Departament enviarà al govern per a la seva aprovació una oferta pública d’ocupació d’estabilització i consolidació per l’any 2020 de 1.356 places. 1.796 places per a la oferta pública d’ocupació 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019. Aquestes places s’hauran de convocar durant els propers 3 anys, afegides a les pendents d’ofertes públiques anteriors. Oferta pública d’ocupació d’estabilització i consolidació per l’any 2020: Oferta pública d’ocupació 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019: …

Leer más