Mes: novembre de 2020

IMPORTANT SENTÈNCIA PERSONAL LABORAL

SENTÈNCIA sobre estimació d’un recurs de cassació (exp. 96/2019). Aquesta sentència reconeix el dret de al personal laboral, al fet que se li reconegui l’antiguitat encara que entre les contractacions hi hagi més de 20 dies, no com ara COM  només valora els serveis continuats,

Reclamació per responsabilitat patrimonial en l’àmbit educatiu

Les persones físiques o jurídiques tenen dret a reclamar per les lesions que puguin patir en els seus béns o drets, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu. S’hi exceptuen els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar. Es pot fer per Internet o presencialment: Han de fer el tràmit per Internet els empleats públics (quan actuen com a treballadors o treballadores), personal autònom, professionals (entre els quals s’inclou …

Leer más