Mes: desembre de 2023

Feliç 2024

No ens cansem de dir-te que tot allò que podem fer des d’ASINPRE és gràcies a tu. A la teva ajuda. Al teu suport. A l’entusiasme que compartim per un ensenyament en què les condicions laborals dels docents es respectin.És fonamental que les nostres veus siguin escoltades i que es prenguin mesures concretes per millorar la nostra situació laboral. Hem de lluitar plegats pels nostres drets i per una educació de qualitat. No hem de perdre l’esperança i continuar treballant …

Leer más

LLISTA ÚNICA PER ESPECIALITATS D’INTEGRACIÓ DEL PROCÉS EN EL COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI PER A LA INTEGRACÍO DELS FUNCIONARIS CARRERA DEL COS A EXTINGUIR DE PROFESSORS TÈCNICS DE F.P

RESOLUCIÓ EDU/4350/2023, de 20 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2998/2023, de 30 d’agost, per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023).

CANVI D’ENTITAT SANITÀRIA ORDINARIA

Canvi Ordinari: Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. Solament s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre. Tingui en compte la indicació …

Leer más

MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS DE LA BORSA DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El Departament d’Educació va informar al Comitè Intercentres, que els contractes temporals de substitució celebrats a partir de l’1 de gener del 2024 s’oferiran a raó de ½ jornada o a jornada sencera, segons pertoqui, eliminant la possibilitat de formalitzar contractes per 1/3 de jornada. RESOLC: Primer-. Modificar la base 7.3 de la Resolució de 5 de juliol de 2023, per la qual s’aproven i es publiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de …

Leer más

RESOLEM ELS TEUS DUBTES SOBRE EL NOU PERMÍS PARENTAL DE 8 SETMANES

El Reial Decret Llei 5/2023 ha introduït nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents. A continuació, t’explicaré més detalls sobre aquests permisos. Permís parental: El Reial Decret Llei 5/2023 ha introduït nous permisos per facilitar la conciliació i la cura de familiars o convivents. Aquesta mesura va entrar en vigor el juny de 2023 i té com a objectiu facilitar la conciliació laboral i familiar. Aquest permís està dissenyat per permetre als treballadors cuidar …

Leer más

PERSONES VOLUNTÀRIES TRIBUNALS OPOSICIONS ORDINARIES 2024

Requisits de participació voluntària Les persones funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal han d’estar en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari. Formulari i termini d’inscripció Accedeix al formulari de participació voluntària ​ Termini de …

Leer más

CONVOCATÒRIA OPOSICIONES ORDINARIES 2024

Normativa Places convocades Inici del procediment selectiu Fase d’oposició en els procediments selectius d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat Annex1 Per a l’ingrés al cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional Annex 3: Barem per al procediment d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitat Modificació dels apartats 1, 2.3 i 3.3 de l’annex 3 Annex 4: Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’accés a un cos de grup superior …

Leer más

Integració dels professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari

Consulta la modificació de les llistes definitives de persones admeses i excloses Termini ordinari Modificació de les llistes definitives S’ha publicat la modificació de les llistes definitives del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari.