Mes: febrer de 2023

PRORROGA PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat …

Leer más

PUBLICACIÓ Adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació)

Avís en relació al barem En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Per accedir a l’aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d’identificar amb el mateix codi d’usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d’usuari GICAR (ATRI) o codi d’usuari temporal. …

Leer más

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació …

Leer más

CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIÓ DE SERVEIS L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya. Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis: Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari Esp Nom especialitat Places CN Biologia i geologia 2 FQ Física i química 2 GE Geografia i història 3 MA Matemàtiques 2 PSI Orientació educativa 1 501 Administració d’empreses 3 505 …

Leer más

VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS  CONCURS EXCEPCIONAL

Consulta la puntuació provisional El tribunal farà públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat. Disposes d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l’espai personal de l’aplicació. El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat …

Leer más

ELECCIONS SINDICALS 14 DE MARÇ

Consulta ​la mesa de votació​ Sol·licitud de vot per correu (fins al 7 de març) Important: si el dia 14 de març no pots votar demana el vot per correu. Pots fer-ho pel mateix aplicatiu de la consulta de la mesa- VOLEM AGRAIR EL RECOLÇAMENT REBUT Som un sindicat que es presenta per primer cop a les eleccions sindical i sense cap alliberat. Amb molt d’esforç i entusiasme, i gràcies al vostre suport ens hem pogut presentar en 7 juntes de personal:

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS: 16 DE FEBRER

Les llistes provisionals de valoració de mèrits seran publicades el proper 16 de febrer. Es podrà consultar la baremació individual a l’espai personal i el llistat ordenat alfabèticament amb la puntuació per a cada especialitat de cada aspirant. El període de reclamacions  serà entre el 17 de febrer i el 2 de març. Es podran presentar al·legacions si no s’està d’acord amb la puntuació provisional atorgada dins l’apartat d’observacions , adjuntant la documentació adient. Aquesta reclamació es farà a través de l’espai …

Leer más

PUBLICACIÓ DECRET 21/2023, DE 7 DE FEBRER, D’ ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.

DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Derogació normativa Es deroguen el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil i l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil. Calendari d’implantació L’any acadèmic 2022-2023 s’implanta la …

Leer más