Mes: febrer de 2023

PRORROGA PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/589/2023, de 20 de febrer, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs oposició convocat …

Leer más

PUBLICACIÓ Adjudicació provisional (cossos d’ensenyaments secundaris i de la Inspecció d’Educació)

Avís en relació al barem En el barem fet públic amb la resolució provisional hi ha reflectida la puntuació afegida o modificada d’ofici corresponent als apartats 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 (antiguitat en el cos) com a personal interí i funcionari en pràctiques en centres públics del Departament d’Educació. Per accedir a l’aplicació de consulta de les adjudicacions provisionals us heu d’identificar amb el mateix codi d’usuari amb què vau presentar la sol·licitud: codi d’usuari GICAR (ATRI) o codi d’usuari temporal. …

Leer más

INFORMACIÓ PERSONAL LABORAL: LLISTA PROVISIONAL ADMESES I EXCLOSES CONCURS OPOSICIÓ

RESOLUCIÓ EDU/448/2023, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació …

Leer más

CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIÓ DE SERVEIS L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya. Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis: Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari Esp Nom especialitat Places CN Biologia i geologia 2 FQ Física i química 2 GE Geografia i història 3 MA Matemàtiques 2 PSI Orientació educativa 1 501 Administració d’empreses 3 505 …

Leer más

VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS  CONCURS EXCEPCIONAL

Consulta la puntuació provisional El tribunal farà públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat. Disposes d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l’espai personal de l’aplicació. El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat …

Leer más

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS: 16 DE FEBRER

Les llistes provisionals de valoració de mèrits seran publicades el proper 16 de febrer. Es podrà consultar la baremació individual a l’espai personal i el llistat ordenat alfabèticament amb la puntuació per a cada especialitat de cada aspirant. El període de reclamacions  serà entre el 17 de febrer i el 2 de març. Es podran presentar al·legacions si no s’està d’acord amb la puntuació provisional atorgada dins l’apartat d’observacions , adjuntant la documentació adient. Aquesta reclamació es farà a través de l’espai …

Leer más

PUBLICACIÓ DECRET 21/2023, DE 7 DE FEBRER, D’ ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.

DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Derogació normativa Es deroguen el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil i l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil. Calendari d’implantació L’any acadèmic 2022-2023 s’implanta la …

Leer más

El Govern aprova el currículum dels ensenyaments d’educació infantil

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys). Aquesta normativa culmina amb la nova ordenació de totes les etapes educatives, ja que fa pocs mesos el Govern ja va aprovar els decrets dels ensenyaments de batxillerat i de l’educació bàsica (primària i ESO). La principal novetat del decret aprovat avui és que estableix el currículum competencial en …

Leer más

ACREDITACIÓ DE LA COMPÈTENCIA DIGITAL DOCENT

Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent ACREDITACIÓ D’OFICI NIVELL A1 NIVELL A2 NIVELL B1 Es podrà acreditar el nivell B1 a través d’un dels procediments següents: NIVELL B2 Es podrà acreditar el nivell B2 a través d’un dels procediments següents: NIVELL C1 Es podrà acreditar el nivell C1 a través d’un dels procediments següents: Per als nivells B1 i B2, en cas de …

Leer más