Mes: maig de 2024

IV ESCOLA D’ESTIU SINDICAT ASINPRE 2024

Inspira la teva educació! Benvinguts a la nostra Escola d’Estiu! Estem emocionats de presentar-vos una experiència educativa i enriquidora que segurament els inspirarà i els ajudarà a créixer professionalment. L´Escola d´Estiu és un espai de formació, intercanvi d´experiències i trobada entre professionals de l´educació. A la nostra Escola d’Estiu, podem oferir una àmplia gamma de cursos dissenyats específicament per poder formar-se, adquirir perfils, cobrar el mes de juliol el professorat substitut o tenir mèrits per al concurs de trasllats. El …

Leer más

OPOSICIONS 2024: COMPOSICIÓ COMISSIONS DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ EDU/1888/2024, de 29 de maig, per la qual es fa pública la composició dels tribunals i comissions de selecció que actuen en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

RAONS PER LES QUALS NO ES CONSIDEREN ELS MÈRITS AL·LEGATS PER A LA SEVA VALORACIÓ

A continuació s’especifiquen els motius que s’han tingut en compte per no computar els mèrits al·legats o per no atorgar la puntuació sol·licitada en la valoració dels mèrits dels aspirants.A nivell general, cal tenir en compte:• El temps màxim de serveis computables és cinc anys.• Cada apartat i subapartat té una puntuació màxima que no es pot superar.• La data final de meritació dels mèrits és 19.01.2024 (tant l’experiència docent com la finalització d’estudis i cursos).• Un mateix període de …

Leer más

plantilles docents per al curs 2024-2025

La Resolució que estableix els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat per al curs 2024-25, així com la supressió o transformació dels llocs de treball docents, presenta algunes modificacions rellevants. A continuació, es detallen els canvis més destacats: Aquestes modificacions tenen en compte la situació de pròrroga pressupostària. Las plantillas actuales siguen siendo insuficientes para atender adecuadamente las necesidades del curso 2024-25

MANUAL MÈRITS OPOSICIONS INGRÉS LLIURE I COM PRESENTAR ELS MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, emplena i enregistra la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)” a l’Espai personal, amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats, i incorpora la documentació justificativa dels mèrits que no consten al teu expedient electrònic. El termini per a l’al·legació de mèrits és de dos dies, d’acord amb el que estableix el teu tribunal. La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10 …

Leer más

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES ( ENTREVISTA PRÈVIA)

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris, s’ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.​ En el marc del procediment general d’adjudicació de destinacions provisional, s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2023-2024 han exercit al centre per …

Leer más

Selecció de directors i directores dels serveis educatius 

Convocatòria​ i llista de vacants Procediment per proveir llocs de treball vacants de direcció dels serveis educatius (CRP, EAP, CREDA, CRETDIC i CdA) del Departament d’Educació. Llista de serveis educatius on consta vacant el càrrec de director o directora en data 31 d’agost de 2024(Llista actualitzada el divendres 17 de maig a les 13.30h)​ Requisits de les persones candidates Poden participar en el procés de selecció els professionals  que ocupen lloc de treball en el servei educatiu que compleixin els requisits establerts en …

Leer más