Canvi d’entitat sanitària ordinaria

Durant el mes de gener podeu fer canvi en la vostra entitat mèdica si esteu a MUFACE:

Proveïdors de l’Assistència Sanitària

Serveis públics de salut

Entitats de Segur d’Assistència Sanitària

Butlletí