CANVI D’ENTITAT SANITÀRIA ORDINARIA

Canvi Ordinari:

Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Solament s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat que ho estiguin a 31 de desembre.

Tingui en compte la indicació que apareix a l’apartat relatiu a la presentació de sol·licituds.

Procediment de canvi d’Entitat

Mitjançant aquest procediment es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats d’Assegurança Privada d’Assistència Sanitària, així com canvis d’entitat privada  a Servei Públic de SalutNacional de Salut o viceversa.

La sol·licitud de canvi d’entitat, s’haurà de realitzar, bé per la seu electrònica, o bé descarregant l’imprès que s’inclou en aquesta pàgina i enviant-ho per correu postal, o finalment acudint a altres registres.

L’afluència a les nostres oficines està restringida a qüestions inajornables que no admeten un altre canal. Si no pot utilitzar la Seu o enviar l’imprès per correu postal o presentar-ho en altres registres, ha de sol·licitar cita prèvia.

Pot realitzar aquest tràmit:

  • A través de la Seu Electrònica de Muface, sense necessitat d’acudir a les nostres oficines, utilitzant els mitjans d’accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN). Si desitja registrar-se en Cl@ve, entri aquí.
  • Enviant l’imprès per correu postal a la seva oficina de MUFACE, cerqui la seva adreça en Les nostres Oficines
  • També pot registrar la seva sol·licitud, en qualsevol dels registres previstos en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual cosa inclou el REC.

Model de Sol·licitud Canvi d’Entitat(Abre en nueva ventana)

Proveïdors de l’Assistència Sanitària

Serveis públics de salut

Butlletí