Canvi d’entitat sanitària ordinaria

Durant el mes de gener podeu fer canvi en la vostra entitat mèdica si esteu a MUFACE:

AVÍS GENER 2022: CANVI FORÇÓS MUTUALISTES DE L’IGUALATORI DE CANTÀBRIA

El nou Concert de MUFACE per a assistència sanitària d’entitats concertades 2022-2024 entrés en vigor 1 de gener de 2022. L’Igualatori de Cantàbria no formarà part del Concert, per la qual cosa al llarg del mes de gener les persones mutualistes que hagin triat aquesta entitat han de canviar d’entitat mèdica.

Durant el mes de gener del 2022 els mutualistes i els seus beneficiaris tenen assegurada l’assistència mèdica d’Igualatori de Cantàbria, i el canvi que facin al gener serà efectiu a partir de l’1 de febrer. L’oferta d’assistència sanitària de les entitats concertades per al nou concert es coneixerà l’1 de gener, i podrà trobar-la a partir d’aquell dia, juntament amb els serveis públics de salut, al nostre apartat específic de la pàgina web.

Un cop decidida la seva opció, podrà fer el canvi d’entitat pels mitjans següents:

El tràmit és necessari per assegurar-ne la cobertura. En cas de no exercitar la seva opció, l’1 de febrer els mutualistes titulars i els seus beneficiaris seran donats d’alta d’ofici al servei públic de salut (INSS).

Si esteu adscrit a l’Igualatori de Cantàbria, i teniu tractaments actius a la RECEPTA ELECTRÒNICA CONCERTADA de MUFACE (SIREM), tingueu en compte que el canvi d’entitat implica la necessitat d’acudir al vostre metge, per reactivar els tractaments en el sistema. Hi haurà un període transitori durant el qual podran continuar retirant la medicació amb normalitat, però recordeu que han d’acudir al seu facultatiu a partir del febrer quan els sigui possible per a l’activació electrònica.

Canvi Ordinari:

Durant el mes de gener, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’Afiliació, que estiguin adscrits als Serveis Públics de Salut o a les Entitats d’Assegurança d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar el canvi d’Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Solament s’admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre.

Tingui en compte la indicació que apareix a l’apartat relatiu a la presentació de sol·licituds.

AVÍS PERÍODE ORDINARI DE GENER  2022

El canvi de entitat concertada a pública o viceversa pot tenir impacte en la citació per a l’administració de vacuna per Covid 19, si encara vostè o els seus beneficiaris estan pendents de cita per qualsevol dosi. Consulti a la seva comunitat autònoma, responsable de l’procés de vacunació.

Procediment de canvi d’Entitat

Mitjançant aquest procediment es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats d’Assegurança Privada d’Assistència Sanitària, així com canvis d’entitat privada  a Servei Públic de SalutNacional de Salut o viceversa.

La sol·licitud de canvi d’entitat, s’haurà de realitzar, bé per la seu electrònica, o bé descarregant l’imprès que s’inclou en aquesta pàgina i enviant-ho per correu postal, o finalment acudint a altres registres. L’afluència a les nostres oficines està restringida a qüestions inajornables que no admeten un altre canal. Si no pot utilitzar la Seu o enviar l’imprès per correu postal o presentar-ho en altres registres, ha de sol·licitar cita prèvia.

Pot realitzar aquest tràmit:

* A través de la Seu Electrònica de Muface, sense necessitat d’acudir a les nostres oficines, utilitzant els mitjans d’accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN). Si desitja registrar-se en Cl@ve, entri aquí.

* Enviant l’imprès per correu postal a la seva oficina de MUFACE, cerqui la seva adreça en Les nostres Oficines

* També pot registrar la seva sol·licitud, en qualsevol dels registres previstos en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual cosa inclou el REC.

Model de Sol·licitud Canvi d’Entitat(Abre en nueva ventana)

Proveïdors de l’Assistència Sanitària

Serveis públics de salut

Butlletí