Com presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball

El fred continuarà una setmana més, docents i alumnes en la majoria dels centres continuen en una situació límit, en l’anterior butlletí us animàvem a denunciar

Què fas quan trepitgen els teus drets de salut laboral? Queixar-te o fer alguna cosa per ser respectat?

Ara us expliquem com denunciar davant inspecció de treball 

Butlletí

Si vols ens envies una còpia al nostre sindicat ASINPRE info@asinpre.org per poder personar-nos com a part interessada i poder defensar els teus drets.