COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Cursos de 30 hores modalitat online
Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis):
PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció

cursos

Formadors: Jessica galià Emanuel, Laura Freixes


Formadora: Cristina Gonzalez Parra