Cursos de 30 hores modalitat online
Reconeguts pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis):

PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció

cursos