PERFIL LINGÜÍSTIC

 

CLIL Metodología CLIL/AICLE

AICLE són les sigles per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (en anglès, CLIL o Content and Language Integrated Learning). Es tracta d’un enfocament educatiu mitjançant el qual una llengua estrangera s’utilitza com a eina per a l’ensenyament d’una matèria no lingüística on llengua i contingut s’entrellacen de manera que els continguts de la matèria es desenvolupen a través de la llengua estrangera i la llengua estrangera es desenvolupa a través dels continguts de la matèria.

Inici: 24 de maig  fins al 23 de juliol 2021

Formulari d’inscripció