Reclamació per responsabilitat patrimonial en l’àmbit educatiu

Les persones físiques o jurídiques tenen dret a reclamar per les lesions que puguin patir en els seus béns o drets, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu. S’hi exceptuen els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar.

Es pot fer per Internet o presencialment:

  • Han de fer el tràmit per Internet els empleats públics (quan actuen com a treballadors o treballadores), personal autònom, professionals (entre els quals s’inclou els de l’advocacia), empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a l’efecte de data de presentació.
  • En el cas de particulars, poden fer el tràmit de manera presencial.