PROTOCOLS CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I LABORAL EN L’ÀMBIT GENERALITAT

El Govern ha ratificat els acords de la Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades públics del passat 9 de març pels quals s’aproven els nous protocols per erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral. Els nous protocols són fruit del treball conjunt de l’Administració i les organitzacions sindicals en els diversos òrgans de participació i tenen l’objectiu de reforçar la protecció dels treballadors i treballadores de la Generalitat. 

Protocol de prevenció de l’assetjament sexual

El nou protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere l’han elaborat de forma conjunta la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de la Presidència i el Departament d’Igualtat i Feminismes, amb la participació de les organitzacions sindicals.

Aquest protocol supera el que es va aprovar el 2015 i implementa la política del Govern de tolerància zero en la lluita contra tot tipus d’assetjament o violències masclistes, ja sigui per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual. En aquest sentit, el nou text deixa de ser una eina bàsicament sancionadora per esdevenir un instrument d’acompanyament a les víctimes al llarg de tot el procés de recuperació, posant en el centre la seva protecció.

Té també com a objectius elaborar estratègies de prevenció per erradicar les conductes discriminatòries; establir circuits d’intervenció ràpids i eficients quan es produeix una denúncia; definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents, i garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les persones afectades i l’aplicació de mesures per a la protecció de la víctima.

Aquest protocol abasta en el seu àmbit d’aplicació totes les persones que comparteixen espai de feina, amb independència de la seva vinculació laboral formal, interna o externa.

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere(Tipus de fitxer pdf)(Pes del fitxer)[20 Bytes](Obre en una nova finestra)

Protocol de prevenció de l’assetjament psicològic 

El nou protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina actualitza el que ja existia des del 2015. També aquest protocol és fruit del treball conjunt entre la Secretaria d’Administració i Funció Pública i les organitzacions sindicals.

El nou text introdueix millores per contribuir a una major protecció de les víctimes d’assetjament i per establir mecanismes que evitin aquestes situacions, així com per impedir les actuacions dilatòries de les persones presumptament assetjadores.

Entre les novetats, destaca la millora de la descripció del procediment, el reforçament de l’apartat de confidencialitat i la previsió de les entrevistes telemàtiques. També regula l’òrgan tècnic d’investigació i dona caràcter d’informació reservada a les seves actuacions per evitar la revictimització en cas d’incoació d’expedient disciplinari.

Així mateix, incrementa la participació de les organitzacions sindicals en el seguiment dels casos i les mesures correctores.

SOL.LICITAR INTERVENCIÓ

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina

Feu un comentari