Acreditació d’ofici de la competència digital docent (procediment automàtic) COMPROVA EL NIVELL ACREDITAT

El Departament d’Educació acredita d’ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic, pot ser consultada per la persona interessada.

Comprova el nivell acreditat i la informació valorada per assolir-lo

Com t’has d’identificar

  • Docents de centres públics del Departament d’Educació: credencials GICAR.
  • Docents de centres privats concertats, municipals i de la borsa de treball del personal docent interí del Departament d’Educació: idCAT Mòbil/certificat digital/cl@ve.

Accedeix a l’aplicació

Consulta i descarrega’t el certificat i la còpia autèntica del nivell acreditat a la XTEC

Com t’has d’identificar

  • Docents de centres públics del Departament d’Educació: credencials GICAR.
  • Docents de centres privats concertats, municipals i de la borsa de treball del Departament d’Educació: idCAT Mòbil/certificat digital/cl@ve.

Accedeix a l’aplicació

Comprova el nivell acreditat a l’ATRI

Aquesta opció només està disponible per a docents de centres públics del Departament d’Educació.

Com t’has d’identificar

  • Docents de centres públics del Departament d’Educació: credencials GICAR.
    Expedient > El meu expedient > Dades acadèmiques > Acreditació en competències digitals docents > Competència digital docent.

Accedeix a l’aplicació

Feu un comentari