ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS D’ESTIU PROFESSORAT INTERÍ

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023

(Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.)

Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud

  • De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores
  • Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores

Accedeix a la sol·licitud

Amb identificador XTEC 

Video xerrada adjudicacions d’estiu

III ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.

c) Personal acollit a l’article 25: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Funcionari de carrera que depèn d’una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya,, serà del 9 al 22 de maig de 2023.

Video xerrada adjudicacions d’estiu

Feu un comentari