Borsa de treball de personal laboral

Acte públic d’adjudicació de llocs de treball de personal laboral per al curs escolar 2023-2024

Per iniciar el curs 2023-2024, el Departament d’Educació ha de cobrir llocs de treball de les categories professionals de fisioterapeutatècnic/a especialista en educació infantileducador/a d’educació especial en centres públics i integrador/a social amb personal propi procedent de la borsa de treball de personal laboral temporal.

Per atendre aquesta necessitat es farà un acte públic d’adjudicació d’aquests llocs de treball de manera virtual, tenint en compte l’ordre de puntuació de les persones candidates que consta a la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació.

La participació a l’acte públic virtual es realitzarà mitjançant els formularis (un per cada categoria) que es publicaran el 10 de juliol de 2023.

El termini de participació serà del 10 al 17 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Llocs de treball vacants per categories:

Fisioterapeuta (document PDF)
Tècnic/a especialista en educació infantil (document PDF)
Educador/a d’educació especial en centres públics (document PDF)
Integrador/a social (document PDF)

Els contractes de treball dels llocs de treball adjudicats mitjançant aquest acte públic tindran efectes l’1 de setembre de 2023.

Accés al formulari

Feu un comentari