CALENDARI ESCOLAR CURS 2024-2025

ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

En el primer cicle d’educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d’educació infantil, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

En l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i els cicles formatius de formació professional de grau bàsic, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

En el batxillerat, els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, els cursos d’especialització de la formació professional, els itineraris formatius específics, els programes de formació i inserció, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, el curs s’iniciarà el 12 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny el curs s’iniciarà el 12 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és festiu i els de grau superior no més tard del 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments artístics de règim especial d’arts escèniques, en els graus professionals de música i dansa i en els ensenyaments artístics superiors, les classes no han de començar més tard del 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments esportius les classes s’han d’iniciar no més tard del dia 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults les classes han de començar no més tard del dia 16 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

En els ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes les classes s’han d’iniciar no més tard del 23 de setembre o del dia laborable següent, si aquest és festiu.

Feu un comentari