HE APROVAT OPOSICIONS I ARA QUE?

1º Emplenar la sol·licitud de destinació adjudicacions provisionals per al curs 2024

Si ets personal seleccionat en el concurs oposició ordinari, pots presentar la sol·licitud el 19 i el 20 de juny de 2024.

Si has enviat abans una sol·licitud com a interí, has de tornar a enviar una sol·licitud com a opositor, ja que la sol·licitud anterior queda anul·lada.

Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud

De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores.
Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores.

(Avís: El primer dia en què s’obre el termini, l’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a partir de les 9 hores.)

Presenta la sol·licitud

2, Presentació de documentació de les persones seleccionades

Un cop publicat al DOGC (pot trigar temps a publicar-se la llista aprovats oposicions) Un cop publicada es disposarà de 20 dies per presentar la documentació:

Entre el XX de XXXXXXXXX de 2024 si constes com a persona seleccionada a la Resolució publicada al DOGC el XX de XXXXXX de 2024, has de presentar el document amb les declaracions responsables.

L’enllaç al tràmit únicament estarà actiu en el termini indicat i és necessari que disposis de signatura digital vàlida.

Les persones seleccionades que en el termini indicat no presentin telemàticament les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits de participació, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat.

GUIA PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PERSONES SELECCIONADES

Presenta la documentació

Feu un comentari