CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIO DE SERVEIS A LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ