Convocatòria de concurs per formar part de la Borsa de treball

RESOLUCIÓ EDU/2323/2024, de 3 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins al 5 de febrer de 2025.

Incorporació a la borsa

Feu un comentari