Convocatòria extraordinària de proves de certificació dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, avançat C2 d’anglès i avançat C2 de català en règim lliure

RESOLUCIÓ EDU/2660/2023, de 18 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2023-2024, per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2, nivell avançat C1 i nivell avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

Dates d’inscripció:

A partir de les 9:00h del 13 de novembre fins al 17 de novembre de 2023 a les 23:59 h.

Publicació de la llista de persones admeses i excloses:

A partir 28 de novembre de 2023.

La llista definitiva de persones admeses i excloses:

A partir del 21 de desembre de 2023.

Calendari i horari de les proves

Prova escrita: 2 de febrer de 2024, a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h; inici de la prova: 16 h.

Prova d’expressió i interacció oral: segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita.

Publicació de qualificacions provisionals i reclamacions:

Les qualificacions provisionals es publicaran el 19 de febrer de 2024

Les reclamacions s’han de presentar presencialment i per escrit, dins l’horari de secretaria del centre examinador, fins a les 12:00h. del 22 de febrer de 2024.

Publicació de qualificacions definitives

Les qualificacions definitives es publicaran el 23 de febrer de 2024.

PREPARACIÓ NIVELL C2 CATALÀ

Feu un comentari