curs iniciació tasca docent i periode prova inicial que han estat seleccionades procés selectiu

Curs d’iniciació a la tasca docent

La Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener, modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, i estableix que el personal docent que ha estat seleccionat en un procés selectiu d’ingrés a la funció pública docent no està obligat a realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques.

Aquesta informació serà comunicada pel Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent al Servei de Gestió del Personal Docent, que a la seva vegada ho comunicarà a la Inspecció d’Educació i als Serveis Territorials per tal d’indicar les persones exemptes de realitzar el curs d’iniciació

Període de prova inicial

Segons la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, les persones aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu per a l’accés al cos docent, però no hagin estat incloses en les propostes de seleccionats per haver quedat fora del nombre de places convocades, estan exemptes de realitzar el període de prova inicial.

Aquesta informació serà comunicada pel Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent al Servei de Gestió del Personal Docent perquè es faci constar a la base de dades de personal docent

Feu un comentari