DATA INICI OPOSICIONS

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d’abril, per la qual es fa pública la data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

La data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, el dia 30 de juny de 2023.

El 30 de juny de 2023, totes les persones aspirants han de trametre la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, en format pdf, a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.

El tribunal assignat, el correu electrònic del tribunal i la seu on es fan les proves es podrà consultar abans de la data d’inici del procés des de la pàgina web del concurs oposició extraordinari.

Acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana, Només l’han de realitzar les persones que no hi estiguin exemptes. El dia 30 de juny de 2023, a les 16 hores.

L’acte de presentació de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format paper i la part A de la prova, es realitza el dia 1 de juliol de 2023, a les 10 hores.

L’assistència a la part A de la prova és obligada per a les persones aspirants. En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Feu un comentari