Documents per a l’organització i la gestió dels centres

Els Doc​uments per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament d’Educació, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

Els DOIGC s’actualitzen amb els grans canvis normatius que marquen el desenvolupament de les polítiques educatives. Per al curs 2024-2025 es té en compte el Reial decret 659/2023​, mitjançant el qual es modifiquen molts àmbits dels documents relacionats amb la formació professional.

A la intranet-Portal de centre podeu consultar els DOIGC i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2024-2025.

Documents per àmbits

Feu un comentari