dret a compensació econòmica de les persones no estabilitzades.

El cobrament de la compensació de 20 dies per any treballat per a les persones afectades en els processos d’estabilització no tindrà cap efecte sobre l’antiguitat o el número de borsa. (pendent que es publiqui i sigui legal d’acord publicat al TREBEP)

Això significa que aquest cobrament no afectarà la posició ni els drets de les persones en la borsa de treball.

Pel que fa al personal laboral, s’aplicarà el mateix criteri, de manera que també rebran la compensació de 20 dies per any treballat sense que això afecti l’antiguitat o el número de borsa.

Feu un comentari