EL COCOBE NOU CÀRREC DE CIÈNCIA FICCIÓ

El COCOBE és una figura creada pel Departament d’Educació amb l’objectiu de coordinar la coeducació, la convivència i el benestar emocional al sistema educatiu. No obstant això, aquesta figura no té reconeixement formal, atribucions clares, remuneració addicional i assignació horària específica, cosa que la converteix en una mera representació simbòlica.

Fins i tot si tingués atribucions efectives i concretes, seria impossible que complís la seva tasca en tan sols una o dues hores setmanals. És evident que això no és suficient.

A més, el Departament primer va prometre reduir la càrrega horària, després va canviar d’opinió i, finalment, va deixar la decisió a les mans dels directors dels centres educatius.

Això implica que, per assignar temps i recursos a aquesta nova figura, caldrà restar a altres àrees. Potser hi ha altres càrrecs de coordinació prescindibles?

Feu un comentari