El Govern aprova el currículum dels ensenyaments d’educació infantil

  1. El Decret incorpora la coeducació i l’educació afectivosexual en el marc de la mirada competencial
  2. Presenta el 0-6 com una etapa educativa única amb la mateixa intencionalitat
  3. S’organitza en 4 eixos i promou situacions d’aprenentatge que impliquin els infants en diferents experiències de la vida diària

El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys). Aquesta normativa culmina amb la nova ordenació de totes les etapes educatives, ja que fa pocs mesos el Govern ja va aprovar els decrets dels ensenyaments de batxillerat i de l’educació bàsica (primària i ESO).

La principal novetat del decret aprovat avui és que estableix el currículum competencial en aquesta etapa i, en aquest marc, incorpora la coeducació i l’educació afectivosexual. Per primera vegada, el decret d’infantil presenta el 0-6 com una etapa educativa única, amb una identitat pròpia i on els dos cicles que la integren responen a una mateixa intencionalitat educativa.

El currículum posa l’infant al centre de les decisions i el desenvolupament de les seves capacitats, i el reconeix com el protagonista del seu propi aprenentatge i del grup al qual pertany. S’organitza en quatre eixos de desenvolupament i aprenentatge: aquests eixos interrelacionen cada competència amb els seus criteris d’avaluació i els seus sabers corresponents, per facilitar als equips educatius la concreció i planificació pedagògica del dia a dia.

La nova normativa també prioritza el benestar i el gaudi, i promou situacions d’aprenentatge amb sentit, funcionals, significatives i contextualitzades, des del respecte als diferents ritmes i a la sensibilitat de l’etapa. Aquestes situacions busquen implicar els infants en diferents experiències de la vida diària, de forma que posin en joc les seves capacitats aplicant allò que van aprenent.

El decret també recull l’acompanyament de les famílies i facilita que puguin formar part de la vida de l’escola per convertir-la en un espai d’educació comunitària.

Desplegament del decret

s’ha elaborat un web (https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/infantil/) amb una guia específica i recursos que es van actualitzant. S’ha fet ja una formació bàsica a direccions i se n’està desenvolupant una altra per al conjunt dels centres educatius, que es va iniciar el mes d’octubre.

Feu un comentari