EL SINDICAT ASINPRE ACONSEGUEIX EL PAGAMENT DE LES DESPESES DE VIATGE ALS I LES MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL, AUDICIÓ I LLENGUATGE I PROFESSORAT ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓ