ELS DOCENTS CONTINUEM PERDENT PODER ADQUISITIU L’ANY 2024

La pèrdua de poder adquisitiu entre els docents és un problema que ha anat en augment els darrers anys.
L’any 2024, persisteix a causa de la disparitat entre el modest augment salarial 2% i un possible 0,5% addicional en funció de l’evolució de l’IPC. L’increment esperat en la taxa d’inflació serà superior al 4,8%.
Aquesta situació planteja desafiaments significatius per mantenir el nivell de vida i afrontar els costos diaris.
Això es traduirà en dificultats per a cobrir les despeses bàsiques, accedir a un habitatge digne i tenir una qualitat de vida adequada.
A pesar del seu paper fonamental en la societat, els salaris dels professors no reflecteixen adequadament el valor del seu treball.
Aquesta situació s’agreuja perquè no es percep cap augment fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat, la tramitació dels quals acumula un retard important.

Feu un comentari