INFORMACIÓ IMPORTANT COBRAMENT D’ESTADIS

Reconeixement dels Estadis:
El reconeixement dels estadis es realitzarà a partir de gener de 2024 per a aquells que compleixin els requisits.
Quan començaran a pagar-los?
A partir del novembre del 2024.
Professors a punt de complir 9, 15 o 21 anys:
Davant la resposta ambigua del Departament el SINDICAT ASINPRE recomana que reclamis l’estadi dos mesos abans de la data en què correspondria cobrar-lo , així garantim cobrar els endarreriments des del gener del 2024 fins al primer mes que correspongui el pagament.

Feu un comentari