INFORMACIÓ IMPORTANT PER EL PERSONAL INTERÍ i substitut CURS 2024-2025

Per al curs 2024-2025, hi ha diversos terminis i procediments per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent.

Bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Nova convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Nous criteris per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025

Aquestes dates i procediments són essencials per als interessats en formar part de la borsa de treball de personal docent i han de ser seguides amb cura per garantir una correcta inscripció i consideració dels mèrits.

Feu un comentari