INFORMACIÓ IMPORTANT OPOSICIONS 2024

Principals novetats:

Augment del nombre de places: s’afegeixen les places que han quedat desertes al concurs oposició extraordinari i les places de reposició dels darrers anys. S’afegeixen 7189 places i, per tant, se’n convoquen un total de 9363. 

Augment de les taxes d’oposició

Cos de Mestres 56,70 €

Cos de Secundària, EOI i Professors d’Arts Plàstiques i Disseny: 72,05€

Cos de Mestres de taller i Professors especialistes en sectors singulars: 56,70 €

Calendari (previst):

Termini d’inscripció: del 20 de desembre del 2023 al 19 de gener de 2024.

Inici de les proves: a partir del mes d’abril.

Canvi en l’ordre de les proves:

Primera prova: Part A – Prova pràctica i Part B – Desenvolupament d’un tema. Segona prova:

Part A – Programació didàctica i Part B – Unitat didàctica o Situació d’aprenentatge.

CURSOS DE PREPARACIÓ OPOSICIONS

Feu un comentari