INFORMACIÓ SELECCIONATS DE MÈRITS: NOMENAMENT FUNCIONARI I PRESA DE POSSESIÓ

Ara que ja has comprovat que el teu nom surt a la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, només resta que prenguis possessió de la plaça assignada.

Per fer-ho, si tens previst incorporar-t’hi l’1 de setembre per iniciar el curs, has d’emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el signarà i en farà la tramesa al servei territorial corresponent mitjançant una eValisa única amb tots els formularis rebuts. En cas que estiguis en situació de baixa mèdica o gaudint d’algun permís, hauràs d’adjuntar al formulari la documentació acreditativa.

És possible que, per motius diversos, l’1 de setembre no t’incorporis a la plaça i centre assignats. És en aquests casos que hauràs d’emplenar el formulari de presa de possessió telemàtica i fer-lo arribar, signat, per eValisa al Departament d’Educació o, si no tens identificador GICAR, mitjançat el formulari de petició genèrica.

Nomenament i presa de possessió presencial al centre assignat (situacions de servei actiu)

  • Incorporació al centre l’1 de setembre

Emplena i signa electrònicament el formulari de presa de possessió presencial i presenta’l de l’1 al 8 de setembre al centre assignat. En aquest formulari ha de constar, també, la signatura del director o directora del centre on l’hagis lliurat.

  • Situació d’incapacitat temporal

Emplena el formulari de presa de possessió presencial i fes-lo arribar per eValisa i signat electrònicament a la direcció del centre assignat, tot indicant que estàs de baixa mèdica.

Si per causa de força major, com per exemple ingrés hospitalari, no pots trametre el formulari a la direcció del centre, has de justificar aquesta situació perquè el termini de presa de possessió quedi suspès fins que la puguis fer efectiva. Es reprendrà el termini quan presentis, signat electrònicament, el formulari de presa de possessió presencial a la direcció del centre assignat. 

  • Altres permisos o llicències

Emplena el formulari de presa de possessió presencial i fes-lo arribar mitjançant eValisa, i signat electrònicament, a la direcció del centre assignat, tot indicant que estàs gaudint d’un permís o llicència (indica’n el tipus).

En el cas de la reducció de jornada per interès particular, s’obrirà un termini excepcional de l’1 al 15 de setembre perquè puguis sol·licitar-la.

  • Llicència d’estudis

Si estàs gaudint d’una llicència d’estudis i tens previst sol·licitar-la, excepcionalment, també per al curs 2023-2024, has d’emplenar el formulari de presa de possessió presencial i fer-lo arribar, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat tot indicant que vols demanar una llicència d’estudis per al curs 2023-2024. En paral·lel, mitjançant ATRI o, si no hi tens accés, mitjançant el formulari de petició genèrica, has de sol·licitar una  llicència d’estudis, malgrat que estigui fora del període habitual per demanar-la.

Un cop hagis pres possessió, i tan aviat com pugui, la direcció del centre on has estabilitzat emetrà l’informe de la llicència.

Formulari de presa de possessió presencial.  

Portal ATRI (amb codi d’usuari GICAR).

Tramita una llicència d’estudis, la situació d’incapacitat temporal, etc.

Formulari de petició genèrica (si no tens codi d’usuari GICAR).

Pots fer el seguiment de les teves sol·licituds des de la teva àrea privada.

Torna amunt

Feu un comentari