INFORMACIONS ADJUDICACIONS PROVISIONALS

El Departament ha detallat les complicacions en el procés d’adjudicació dins del marc del procés extraordinari d’estabilització, que implica l’assignació de més de 31.000 funcionaris. Normal quan les adjudicacions no són de lliure concurrència i s’han de prioritzar els interessos del decret de plantilles, per la lliure elecció de centres

Durant la implementació de l’aplicatiu, es va detectar un error que resultava en l’adjudicació a interins mentre deixava a opositors sense assignació.

Per corregir aquest error, es van afegir més vacants al sistema, incloent jubilacions pendents de registre i places d’AA. Malgrat aquests esforços, els problemes van persistir actualment, el Departament no pot confirmar una data específica per a la publicació de les adjudicacions provisionals.

El Departament ha proporcionat una aclaració respecte al procés d’adjudicació per als funcionaris en pràctiques, indicant que inicialment es considerarà únicament l’especialitat per la qual es realitzen les pràctiques en totes les seves sol·licituds.

Altres especialitats només s’afegiran si no s’aconsegueix una adjudicació inicial. A més, es podria assignar als funcionaris en pràctiques a CMC, encara que no ho hagin sol·licitat expressament. El Departament suggereix que l’impacte d’aquesta mesura serà menor del previst pel professorat.

El Departament ha decidit no permetre que els funcionaris en pràctiques tornin a sol·licitar la seva destinació. No obstant això, s’ha compromès a treballar amb els representants dels treballadors per contactar individualment amb aquells funcionaris en pràctiques que podrien veure’s afectats per aquest canvi, amb l’objectiu de trobar una solució personalitzada per a cada situació.

Calendari per a la sol·licitud de reduccions de jornada

També s’ha informat que el Departament ajustarà el calendari per a la sol·licitud de reduccions de jornada (per interès particular, majors de 60 i 55 anys) en resposta al retard en la publicació de les adjudicacions provisionals.

Grup estable de substitucions

Ajornament en la inscripció al grup estable de substitucions fins que s’hagin assignat totes les vacants possibles.

Feu un comentari