INFORMACIONS CONCURS DE MÈRITS, CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI, CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI, NOU CONCURS DE MÈRITS, CONCURS DE TRASLLATS, PACTE ESTABILITAT

CONCURS DE MÈRITS

El concurs de mèrits està finalitzat i s’espera que la publicació de tots els seleccionats es realitzi probablement a finals de novembre al DOGC i al BOE.

CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

La llista definitiva de valoració de mèrits està prevista per al 27 de novembre. Abans del 15 de desembre està prevista la publicació dels seleccionats ordenats per especialitats i nota final d’oposició.

Queden pendents de resolució 964 recursos d’alçada i s’anirà donant resposta a tots ells.

CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI

El departament estudia fer modificacions al concurs oposició ordinari i es compromet a ampliar el nombre de places amb les places vacants del concurs oposició extraordinària més les places de reposició dels anys 20,21,22.

El nombre de places serà el màxim possible calculan que poden ser sobre unes 8.000 places per reduir la temporalitat.

El terme de presentació de sol·licituds està previst per al voltant del 20 de desembre, abans de les nadal.

Les proves estan previstes per a finals de maig o principis de juny.

La fase de pràctiques es portarà a terme de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2024.

NOU CONCURS DE MÈRITS

El Departament ha donat per tancada aquesta possibilitat i diu que no ho farà cap altre.

El format del concurs de mèrits actual ha generat dificultats per a estabilizar els interins més antics, ja que no té en compte l’antiguitat, sinó el temps treballat en una especialitat. Això ha portat a aquells interins que han treballat en diferents especialitats vegin afectades les seves puntuació en la fase de temps treballat.

És important destacar que l’accés a l’ocupació públic ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els candidats, segons l’establert a la legislació, Per tant permet la participació de professors d’altres comunitats dificultant l’estabilització dels interins més antics de catalunya-

El Departament ha informat que no hi haurà concurs de trasllats autonòmics i que estan revisant els llocs perfilats. La seva intenció era presentar un concurs de mèrits de places específiques amb l’objectiu d’afavorir que el proper curs surtin més llocs ordinàries que no impedeixin l’estabilització de persones sense acreditació de perfils.

Cal remarcar que a la resta de territoris fan concurs autonòmic de llocs ordinàries, cosa que permet l’estabilització dels seus docents ja aquest mateix curs. El sindicat de Professors de Secundària (aspepc·sps) sempre ha demanat que surtin totes les places, que s’acabin els perfils i que els places d’adults, IOC, etc. surtin també de manera ordinària.

CONCURS DE TRASLLATS

El Departament ha informat que no hi haurà concurs de trasllats autonòmics i que estan revisant els llocs perfilats. La seva intenció era presentar un concurs de mèrits de places específiques amb l’objectiu d’afavorir que el proper curs surtin més llocs ordinàries que no impedeixin l’estabilització de persones sense acreditació de perfils.

Cal remarcar que a la resta de territoris fan concurs autonòmic de llocs ordinàries, cosa que permet l’estabilització dels seus docents ja aquest mateix curs.

El sindicat ASINPRE demana que surtin totes les places a concurs trasllats per garantir l’estabilitat de les plantilles als centres i no com ara que l’únic criteri és ser amic de… els resultats dels darrers anys amb aquest sistema són públics i manifestos.

PACTE ESTABILITAT

El Departament no s’ha plantejat a dia d’avui quina és la seva proposta, però es compromet a presentar.

Feu un comentari