INSCRIPCIÓ als cursos de formació directiva

Per ser director/a cal  tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació per exercir la funció directiva i el lideratge pedagògic és un requisit per participar en el concurs de mèrits de selecció de directors i directores.

Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per les universitats o organitzada pel mateix Departament.

El Departament ofereix dos models de formació: una forma​ció inicial i una for​mació d’actualització per a la funció directiva i el lideratge pedagògic.​​​

Dates inscripcio del 23 d’octubre al 17 de novembre

Inscripcions​ per al Curs de formació inicial

Destinataris: docents que vulguin adquirir l’acreditació de funció directiva.

Requis​its:

  • Tenir una antiguitat mínima de 3 any com a funcionari/a en el cos.​
  • Superar l’entrevista.
  • Acceptar el compromís amb l’Administració per tal d’exercir la funció directiva en cas que es requereixi.

Caducitat: els efectes d’aquesta formació caduquen al cap de 8 anys.

Documentació que cal ​adjuntar a la sol·licitud

  • Carta de motivació: extensió màxima 1 full DIN-A4, d’un interlineat d’1,5 espais i en mida 12.​​
  • Currículum d’ATRI:​​​ Descarregueu​-lo a l’apartat “Expedient > El meu expedient > Dades administratives > Generar PDF > CV cec > Generar PDF​”​

Inscripcions​ per al Curs de formació inicial

Inscripcions​ per al Curs​ de formació d’actualització ​

Durada: 90 hores (que es repartiran en dues fases: una primera entre febrer i maig i una segona entre setembre i novembre)

Sessions​telemàtiques, dijous i divendres de 17 a 20 hores i algun​ dimecres de 17 a 19 hores.

Criteri per participar-hi: Tenir caducada la formació inicial.​

Inscripcions​ per al Curs​ de formació d’actualització ​

Feu un comentari