INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023.

b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023.

c) Personal acollit a l’article 25: del 4 al 17 de maig de 2023, prèvia comunicació dels Serveis Territorials.

d) Funcionari de carrera que depèn d’una altra administració educativa i sol·licita comissió de serveis a Catalunya,, serà del 9 al 22 de maig de 2023.

Video xerrada adjudicacions d’estiu

Feu un comentari