Integració dels professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari

Consulta la modificació de les llistes definitives de persones admeses i excloses

Termini ordinari

Modificació de les llistes definitives

S’ha publicat la modificació de les llistes definitives del procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari.

  • Annex 1 (Tipus de fitxer pdf) Llista definitiva de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la seva integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 2 (Tipus de fitxer pdf)] Llista definitiva de persones sol·licitants excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 3 (Tipus de fitxer pdf Llista definitiva de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que no ho estan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
  • Annex 4 (Tipus de fitxer pdf) Llista definitiva de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que posteriorment són persones funcionàries de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari
Torna amunt

Feu un comentari