LLISTA DEFINITIVA PERSONES SELECCIONADES QUE HAN SUPERAT LA FASE DE PRÀCTIQUES COS D’INSPECTORS