LLISTA ÚNICA PER ESPECIALITATS D’INTEGRACIÓ DEL PROCÉS EN EL COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI PER A LA INTEGRACÍO DELS FUNCIONARIS CARRERA DEL COS A EXTINGUIR DE PROFESSORS TÈCNICS DE F.P