MODIFICACIÓ DEL DOCUMENTS PER A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIO DE CENTRES

Horari general del personal docent
L’1 de setembre l’equip de docents dels centres educatius públics inicien les activitats d’organització del curs i el 30 de juny acaben les activitats del professorat que es programen al centre.
Tot i que, amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè el professorat pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facin
necessari.

Per tant te que ser una situació excepcional , no una habitual. Finalitzo amb una cita “ante el vicio de pedir, esta el de no dar”

Feu un comentari