Nomenament com a funcionaris de carrera del personal integrat del cos a extingir de PTFP