NOVETATS Normativa D’ORDENACIÓ CURRICULAR

Aplicació de la normativa d’ordenació curricular per al desenvolupament la part B.1, la unitat didàctica o la situació d’aprenentatge de la fase d’oposició.

Educació infantil

Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

Currículum d’educació infantil. 

Educació primària

Per al primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs d’educació primària, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyament de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Currículum d’educació primària. 

Educació secundària obligatòria

Per al primer, segon, tercer i quart curs de l’ESO, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 175/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Currículum d’educació secundària obligatòria .

Batxillerat

Per al primer i segon curs de batxillerat, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.


Per al primer i segon curs de batxillerat
, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Currículum de batxillerat.  

Feu un comentari