OFERTA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACORD GOV/96/2024, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024.

 Cos de professors d’ensenyament secundari

Total de places: 2.615

Torn lliure: 1.308

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 131

Torn de promoció interna: 1.176

Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2)

Total de places: 20

Torn lliure: 10

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1

Torn de promoció interna: 9

– Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes

Total de places: 23

Torn lliure: 11

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 2

Torn de promoció interna: 10

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

Total de places: 18

Torn lliure: 9

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1

Torn de promoció interna: 8

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques

Total de places: 5

Torn lliure: 2

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1

Torn de promoció interna: 2

– Cos de mestres

Total de places: 1.744

Torn lliure: 1.656

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 88

Feu un comentari