OPOSICIONS ORDINÀRIES MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA

Com anunciàvem fa uns dies, el departament ha publicat la modificació de la base 3.2. En conseqüència, es modificarà l’inici de la inscripció a les oposicions ordinàries, que serà entre el dia 15 i el 20 de desembre. Més concretament, serà al voltant del dia 20. A partir d’aquesta data, hi haurà 20 dies hàbils per poder matricular-s’hi, és a dir, anirem al mes de gener.

RESOLUCIÓ EDU/3643/2023, de 27 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Feu un comentari