OPOSICIONS: PRESENTACIÓ DE MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, cal que emplenis i enregistris a l’Espai personal la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés” amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats.

El termini de presentació d’al·legacions s’inicia el 4 d’octubre a les 10 hores del matí. Consulta la convocatòria del teu tribunal a l’Espai personal per conèixer el termini. Un cop finalitzat, pots consultar la documentació, però no afegir-ne de nova ni presentar més al·legacions.

Espai personal

Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés

Com presentar els mèrits

  • Pas 1: Espai personal
  • Pas 2: Justificació dels mèrits
  • Pas 3: Al·legació dels mèrits

Pas 1: Espai personal

Accedeix a l’apartat “Barem” del teu Espai personal.

Només s’accepta l’al·legació dels mèrits presentats des de l’Espai personal.

Pantalla de l'Espai personal: Puntuacions - Anuncis - Llistes - Convocatòries - Presentació de reclamacions - Barem
  • Pas 2: Justificació dels mèrits

A la pantalla d’inici visualitzes els mèrits que pots al·legar.

La informació es carrega automàticament a partir del que consta al Departament d’Educació. Si hi estàs d’acord, no cal que adjuntis la documentació justificativa, però sí que al·leguis tots els mèrits a la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legacions de mèrits del procediment d’ingrés”.

Si vols afegir mèrits, adjunta la documentació justificativa amb el botó “Al·legar” a l’apartat que correspongui. Tots els documents justificatius s’han d’adjuntar al botó “Registre i consulta al·legació“, a continuació selecciona del desplegable l’ítem que vols justificar, clica al botó “Tria un fitxer” i seguidament “afegir document“. Quan tinguis tots els documents justificatius afegits, tanca la pàgina amb el botó “Finalitza“.

Si vols al·legar més mèrits en altres apartats, clica “Torna“.

Pas 3: Al·legació dels mèrits

Tant si adjuntes documents justificatius com si no ho fas, cal complimentar la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits” i enregistrar-la al botó “Sol·licitud de valoració“.

Feu un comentari