PROCEDIMENT REDUCCIÓ DOS HORES LECTIVES SETMANALS AL CENTRE 60 ANYS O MÉS

RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d’11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025.

El personal funcionari docent que tingui 60 o més anys, destinat en centres educatius dependents del Departament d’Educació i amb més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot disposar d’una reducció de dues hores lectives setmanals dins la distribució de les seves tasques docents d’atenció directa a l’alumnat, 

L’edat mínima per gaudir d’aquesta reducció de jornada s’ha d’haver complert abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció.

Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud mitjançant el portal ATRI, adreçada a la direcció del centre, no més tard del 27 de juny de 2024.

Feu un comentari