Vacants IOC 2021-2022

D’acord amb el punt 6  de la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 publiquem les vacants sense proposta de l’IOC.

Característiques de les vacants:

Vacants