Provisió de vacants als Serveis Territorials i Serveis Educatius

Vacants als Serveis Educatius. Curs 2023/2024

En els Serveis Educatius al Baix Llobregat, de cara al proper curs 2023/2024, es produïran diverses vacants, d’acord amb la següent informació:


En els Serveis Territorials i Serveis Educatius a Barcelona Comarques, de cara al proper curs 2023-2024, es produiran diverses vacants.

Vacants als Serveis Educatius 2023–2024


Provisió de personal docent als serveis educatius a la Catalunya Central curs 2023-2024

Informació important sobre els diferents perfils de les places ofertades


LLEIDA

Llocs a cobrir als CdA per al curs 2023-2024 

Llocs vacants i substitucions als Centres d’Aprenentatge, depenents dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, per al curs 2023-24

Llocs a cobrir als EAP per al curs 2023-2024 

Llocs vacants i substitucions a l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic, depenent dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, per al curs 2023-24

Llocs a cobrir al CREDA per al curs 2023-2024 

Llocs vacants i substitucions al centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) depenent dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, per al curs 2023-24

Llocs a cobrir al CRETDIC per al curs 2023-2024 

Llocs vacants i substitucions al centre de recursos educatius per a alumnes amb transtorns greus del desenvolupament i de la conducta (CRETDIC) depenent dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, per al curs 2023-24

Llocs a cobrir als CRP per al curs 2023-2024 

Llocs vacants i substitucions als CRP, depenents dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Lleida, per al curs 2023-24

Resultat adjudicacions places a serveis educatius per al curs 2022-2023 

 Resultat de les adjudicacions a les places de serveis educatius per al curs 2022-2023


TARRAGONA


TERRES EBRE

Torna amunt

VacantsTipus de vacantsConvocatòriaTerminis
Programa d’atenció educativa domiciliaria 2 vacants de secundària – PSI (Departament d’Educació) Convocatòriadel 9 al 16 de maig
CREDA Pere Barnils1 vacants de secundària – PSI (Deparatament d’Educació)Covocatòria i supòsit pràcticdel 9 al 16 de maig
CRETDIC2 vacants de primària i 3 de secundària (Departament d’Educació)Convocatòriadel 9 al 16 de maig
Aules hospitalàries4 vacants de primària i 3 vacants de secunària (Departament d’Educació)Convocatòriadel 9 al 16 de maig
Equips d’Assessorament i Orientació psicopedagògica (EAP)15 vacants (Departament d’EducacióConvocatòriadel 9 al 16 de maig
CREDA Pere Barnils12 vacants de mestres d’Audició i Llenguatge (Departament d’EducacióConvocatòriadel 9 al 16 de maig
Centres de recursos pedagògics (CRP)4 places de primària o secundària (Departament d’EducacióConvocatòria i supòsit pràcticdel 9 al 16 de maig
CREDA Pere Barnils1 vacant de secundària (municipal)Convocatòriadel 9 al 16 de maig
CREDA Pere Barnils2 vacants vacants de mestres d’Audició i Llenguatge (municipal)Convocatòriadel 9 al 16 de maig

Feu un comentari