PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS: 16 DE FEBRER

  Les llistes provisionals de valoració de mèrits seran publicades el proper 16 de febrer.

  Es podrà consultar la baremació individual a l’espai personal i el llistat ordenat alfabèticament amb la puntuació per a cada especialitat de cada aspirant.

  El període de reclamacions  serà entre el 17 de febrer i el 2 de març.

  Es podran presentar al·legacions si no s’està d’acord amb la puntuació provisional atorgada dins l’apartat d’observacions , adjuntant la documentació adient.

  Aquesta reclamació es farà a través de l’espai personal on es van introduir els mèrits. 

  LLISTES DEFINITIVES: abans del 31 de març.

  Feu un comentari