PUBLICACIÓ DOGC LLISTES PERSONES SELECCIONADES EN EL CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS

RESOLUCIÓ EDU/2197/2023, de 19 de juny, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

El servidor del dogc en alguns moments pot estar col·lapsat si no entreu anar provant en diferents moments

Podeu descarregar el Pdf desde nostre servidor per consultar el dogc

Feu un comentari